Verwerking persoonsgegevens

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper uitdrukkelijk de toestemming aan de Verkoper voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

We gebruiken de gratis Google Adwords-functie voor het bijhouden van converties.

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van de Verkoper, o.m. voor de administratie van zijn klantenbestand.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,
heeft de koper ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de koper.

De koper die van dit recht wenst gebruik te maken, kan zich richten tot:

Dieci-9
Alex Vermaelenstraat 8 – 01
3052 Blanden
België

met duidelijke vermelding van zijn/haar gegevens.